ЗВІТ директора КВНЗ «ПМК» ДОР» на загальних зборах трудового колективу про роботу за 2017р. та виконання колективного договору