Виховна робота

Система виховної роботи в Павлоградському медичному коледжі чітко сформована і орієнтована на підготовку висококваліфікованих медичних працівників. В основу організації виховної роботи покладено Конституцію України, Закон України «Про вищу освіту», концепцію виховання молоді в національній системі освіти, принципи Болонської системи освіти, Указами Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами, що регулюють діяльність медичного коледжу.

Освітня і виховна діяльність в училищі знаходиться в тісному взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну. Динамічні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують постійного вдосконалення системи виховної роботи. Сьогодні головне завдання навчально-виховного процесу – розвиток творчої особистості. На це і направлена виховна робота і здійснюється відповідно до установленої системи управління трьома вертикалями:

 • адміністративна – це директор коледжу, заступник директора з навчальної та виховної роботи, зав.відділяннями і куратори;
 • методична – це рада кураторів, студрада громадська   –   це   студентське   самоврядування    коледжу,   гуртожитку;
 • батьківський комітет, старости та профорги груп.

Основним направленням в організації виховного процесу є індивідуальний підхід до виховання кожного студента, стимулювання його саморозвитку і самовиховання.

Виховна робота є вагомою складовою підготовки фахівців і проводиться за такими напрямками:

1)  виховання національної самосвідомості

2)  громадське та патріотичне виховання

3)  естетичне виховання

4)  морально-правове

5)  здоровий спосіб життя та фіз.виховання

6)  трудове та професійне виховання

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатство духовної культури народу, формування особистих рис громадянина України.

У ПМУ національне виховання проводиться відповідно до принципів, національною програмою патриотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Планування роботи з національного виховання забезпечюється такими практичними заходами:

  • існує кабінет української мови та літератури; / оформлені стенди з національною символікою;
  • працює історічно-етнографічний музей, який поглиблює національно-патріотичне виховання студентів;
  • в читальній залі бібліотеки оформлені виставки: «Великий Кобзар», «Твої герої, Україна», до дна Соборності України, до дня українського казацтва, до всіх знаменних дат;
 • студенти відвідують міській історічний музей.

 

Куратори та викладачі коледжу спрямовують зусілля на те, щоб кожна лекція та практичне заняття мало виховну спрямованість, виховувало у студентів не менш професійні якості, але й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі, враховувало почуття патріотізму, громадянської та національної гідності, активну життєву позицію.

Зважаючи на основні цілі виховання, в комплексній програмі виховної роботи закладу передбачені заходи які б максимально впливали на формування життєвої позиції студентів-медиків, становлення кожного з них як особистості і як громадянина держави.

Тому, основною пробемою над якою працює педагогічний колектив, є освоєння впровадження технології особистісно орієнтованого виховання, становлення умов для психологічного подолання студентами різних негативних впливів та умов їхнього самовираження. Серед ключових напрямків виховної роботи особливо виділяємо морально-правове виховання.

В системі  комплексного підходу до виховання  особистості  важливу роль відіграють куратори навчальних груп.

Враховуючи вимоги часу куратори віддіють перевагу таким методам:

 • методи   формування   свідомості,   переконання   особистості   (розв’язання,бесіда, лекція-диспут)
 • методи   стимулювання    поведінки    і    діяльності    (змагання   заохочення, приклади)методи самоосвіти і самовиховання (самоаналіз, самооцінка)

При виборі форм організації виховних заходів куратори враховують вікові таіндивідуальні   особливості   студентів   навчальної   групи,   а  також   рівень  їхньої підготовки.

Куратори перших курсів проводять лекції та бесіди за темами:

«Псаммотерапія» (куратор Сузімова В.В.)

«Милосердя = слово старинне» (куратор Бобрик О.В.)

«Вакцінація. За та проти» (куратор Маловик Л.І.)

«Модная привычка – сознательное самоуничтожение» (куратор Бурякова Н.П.)

Для студентів II та II курсів актуальними є теми:

«Я громадянин Україн» (куратор Бойко І.В.)

«Здоровий спосіб життя» (куратор Шмидт Ю.М.)

«Спешите делать добро» (куратор Сич Н.В.)

Робота органів студентського самоврядування в коледжі є засобом розвитку особистості студента, що дозволяє максимально виявити і реалізувати студентам свої творчі здібності, сформувати і підвищити ініциативу й відповідальність за результатит своєї праці.

У Павлоградському медичному коледжі в рамках конкретної взаємодії працюють міський комітет у справах молоді, первинна профспілкова організація студентів та підпорядкована їм рада гуртожитку.

ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ, ВШАНОВУЮЧИ ПАМ’ЯТЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ДРУГІЙ  СВІТОВІЙ ВІЙНІ, РОЗПОЧИНАЮТЬ АКЦІЮ  «СОЛДАТИ ПЕРЕМОГИ» ПРИСВЯЧЕНУ  70-Ї РІЧНИЦІ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ЄВРОПІ ТА  70-Ї РІЧНИЦІ ЗАВЕРШЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 Розповідає викладач Павлоградського медичного коледжу Пасіцельська Г.М.:

 Мій батько – Галь Микита Макарович, 1911 року народження, уродженець Полтавської області, Кобеляцького р-ну, с. Кірове.

Пройшов Вітчизняну війну від самого початку і до її закінчення. Восени 1941 р. під Смоленськом потрапив в оточення, полон. Через 9 днів полону організував втечу ще чотирьох бійців-земляків. Разом добирались на Полтавщину, після її визволення, в 1943 р. продовжив воювати. На Бородаївському плацдармі був поранений. Госпіталі України, потім Грузії, багато численні операції. Через півроку, після одужання був направлений в гірську альпіністську школу. Військову частину направили в Іран, де переправляли вантажі через Каспійське море. Закінчив війну в грудні 1945 р., сержантом. Нагороджений багатьма орденами та медалями. Помер в 2006 році. Спогади ветерана ВОВ додаються.

 

 

 

 

 

П Л А Н

виховної роботи куратора І курсу щодо адаптації студентів

на 2016-2017 навчальний рік

 

№ з/п

Заходи

Строки виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1 Основні завдання:-      допомогти студентам вірно оцінити свої сили та не втратити бажання застосовувати їх з максимальною віддачею;-      прищеплювати любов до обраної професії;-      формувати почуття гордості за свою країну, навчальний заклад

Куратори І курсу

2 Зустріч-нарада студентів з кураторами та адміністрацією

31 серпня

900

Адміністрація, куратори

3 Провести місячник першокурсника:-      організувати поселення в гуртожиток студентів;-      зустріч з батьками студентів;-      взяти участь в урочистій лінійці 1 Вересня;

-      провести збори в групах і бесіди на тему «Правила внутрішнього розпорядку в коледжі», «Права та обов’язки студентів»

-      посвячення в студенти (вручення студентських квитків та залікових книжок);

-      провести анкетування на тему «Я і моя сім’я», «Моє захоплення», «Що я знаю про обрану професію»

-      провести екскурсію по місту;

-      організувати початок ведення «Літопису групи»

31.08.2016

31.08.2016

01.09.2016

01.09.2016

Вересень-жовтень 2016

Вересень 2016

Вересень 2016

Вересень 2016

 

Куратори

4 Провести батьківські збори в групах СС 3,4,5-16

05-09.09.2016

Куратори:

Кобзар Н.І.

Чумак І.А.,

Бобрик О.В.

5 Вивчення контингенту студентів нового набору з метою виявлення: студентів пільгових категорій, студентів схильних до правопорушень; виявлення асоціальних та багатодітних сімей

Вересень, протягом року

Куратори

6 Складання та корегування соціальних паспортів груп

Вересень

Куратори

7 Провести збори студентів – мешканців гуртожитку

Вересень

Роменська В.М.

8 Провести бесіди на тему«Вчимося працювати в  читальному залі»«Раціональне харчування – запобігання хворобам»,«Історія міста»

Вересень

До Дня міста

Бібліотекарі

Куратори

9 Розпочати підготовку до новорічного свята «Дебют першокурсника»

Вересень-грудень 2016

Куратори

 

10 Долучати до виховної роботи бібліотеку, колектив художньої самодіяльності, музей, студентську раду

Постійно

Куратори

11 Створювати умови для впровадження серед студентів принципи здорового способу життя, формування соціально-активної, фізично-здорової та духовно-багатої особистості.

Постійно

Куратори

12 Запобігати негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію.

Постійно

Куратори

 

 

 

 

Заст. директора з

виховної роботи                                           С.Г.Семидоліна

 

ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА

СТУДЕНТСЬКОЇ групи

 

Назва функції

Обов’язки куратора студентської групи

Стимулююча

-      створення атмосфери психолого-педагогічної підтримки в групі для самоутвердження, самореалізації потенціалу можливостей молодої людини;-      заохочення студентів до суспільно корисних дій і вчинків

Спрямовуюча

-      спрямування діяльності майбутніх фахівців на розвиток здатності до творчості, спираючись на природні дані вихованця;-      розвиток індивідуально-психічних домінант майбутнього професіонала (пам’ять, мислення, увага, здібності);-      формування характеру особливості

Організаторська

-      створення атмосфери у групі, де народжуються нові ідеї, формування соціально значущі відносини; залучення студентів групи до різних напрямів виховної діяльності, пізнавальної, суспільно-корисної, ціннісно-орієнтаційної, художньо-творчої, дозвіляєвої;-      вироблення у студентів навичок соціальної поведінки, спрямованих на успішне включення студентів у структуру сучасного життя і виробництва

Навчальна

-      навчати студентів аналізувати, організовувати, спілкуватися для компетентного виконання завдань у пізнавальних і профорієнтаційних ситуаціях;-      навчати студентів методам самостійної пізнавальної діяльності, вчитися упродовж життя

Координаційна

-      координація виховних зусиль викладачів, представників громадськості на позитивні результати у вихованні студентів;-      вивчення особливостей навчально-виховної роботи інших викладачів, використання кращого досвіду організації виховної роботи зі студентами

Соціальна

-      вивчення об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на розвиток особистості студента

Дослідна

-      діагностика навчальної діяльності студентів;-      діагностика рівня вихованості особистості