Підготовка студентів

ГРАФІК

додаткових занять до підготовки КРОК-М

графік занять на КРОК-М

ГРАФІК

додаткових занять викладачів

Графік-додаткових-занять-виклалачі

КРОК-М “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

Акушерство та гінекологія

Внутрішня медицина

Дисципліни хірургічного профілю

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

Невідкладні стани в педіатрії

Невідкладні стани у внутрішній медицині

Педіатрія

Хірургічні  хвороби

КРОК-М “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”

Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профїлю

Медсестринство в акушерстві

Медсестринство в гнекологї

Медсестринство в педіатрії

Медсестринство в хірургії

Медсестринство у внутрішній медицині

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

Невідкладні стани в педіатрії

Невідкладні стани в терапії

Невідкладні стани в хірургії

Основи медсестринства

Павлоградський медичний коледж готує фахівців за слідуючими спеціальностями:

Спеціальність № 5.110101 „Лікувальна справа”. Кваліфікація спеціаліста – фельдшер.

Фельдшер повинен бути підготовленим для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях та нещасних випадках і роботи на самостійних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських здоровпунктах, в міських лікувально-профілактичних установах на посадах середнього медичного персоналу (всіх найменувань) в тому числі керівників. Спеціаліст повинен володіти основами фундаментальних медичних наук з теорії і практичними навичками з обраної дисципліни, бути дисциплінованим, милосердним до хворих, володіти почуттям професійної гідності і соціальної справедливості, відповідальним за якість і наслідки праці.

Фельдшер повинен вміти:

 • Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати: діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань, направляти хворих на консультації і обстеження до лікарів-спеціалістів, в лабораторії і на функціональні дослідження, володіти основними методами обстеження дітей і вагітних жінок.
 • Надавати невідкладну долікарську допомогу,
 • Володіти прийомами реанімації, асистувати лікарю під час операції та складних інструментальних обстежень і лікувальних процедур, приймати нормальні пологи.
 • Здійснювати спостереження і догляд за хворими дітьми і людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома, готувати пацієнта та інструментарій для лікувально-діагностичних процедур, володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень, виконувати нескладні лабораторні дослідження, вміти їх оцінювати, забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно-протиепідемічний режим.
 • Здійснювати поточний санітарний нагляд за установами для дітей, підлітків, комунальними, харчовими і промисловими об”єктами, водопостачанням та очисткою населених пунктів, організовувати та проводити протиепідемічні заходи у вогнищах інфекційних захворювань в тому числі карантинних.
 • Вести затверджену медичну документацію, здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності, володіти методикою розрахунку і аналізу статистичних показників в діяльності установ охорони здоров”я, якості надання медичної допомоги і стану здоров”я населення, вирішувати деонтологічні завдання, пов”язані з професійною діяльністю.
 • Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного навчання і виховання населення, пропаганда здорового способу життя, сприяти формуванню етики сімейних відносин, раціональному плануванню сім”ї.

 

Спеціальність № 5.110102 „Сестринська справа”. Кваліфікація спеціаліста – медична сестра

Медична сестра повинна бути підготовлена до роботи в лікувально-профілактичних установах догляду за хворими, виконання медичних призначень, проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження і своєчасне виявлення захворювань. Медична сестра надає невідкладну медичну допомогу хворим (дорослим і дітям) у відсутність лікаря. Вона повинна володіти основами фундаментальних медичних наук з теорії і практичними навичками з обраної спеціальності, бути дисциплінованою, милосердною до хворих.

Медична сестра повинна вміти:

 • Забезпечити належний диференційований нагляд за хворими дорослими, дітьми і людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома, досконало володіти маніпуляційною технікою,
 • Слідкувати за станом хворого, вміти оцінювати і своєчасно діагностувати його погіршення.
 • Надавати невідкладну допомогу, володіти способами реанімації.
 • Готувати пацієнтів та інструментарій для діагностичних та лікувальних процедур.
 • Проводити збір матеріалу для лабораторних досліджень, виконувати нескладні лабораторні дослідження.
 • Забезпечувати лікувально-охоронний і санітарно-протиепідемічний режим в лікувально-профілактичних установах, шкільних і дошкільних дитячих закладах, за місцем роботи і проживання, проводити обробку і стерилізацію інструментарію, перев”язувального матеріалу і предметів діагностичного призначення та догляду за хворими.
 • Заповнювати затверджену медичну документацію.
 • Проводити санітарно-освітню роботу, спрямовану на профілактику захворювань і формування здорового способу життя населення.

Навчальна програма з предмету Основи філософських знань (ЛС)

Навчальна програма з предмету Культурологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Соціологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Українська мова (за професійним спрямуванням) (ЛС)

Навчальна програма з предмету Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Англійська мова. Французька мова (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи правознавства (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи економічної теорії (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи латинської мови з медичною термінологією (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи загальної та медичної психології (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи медичної інформатики (ЛС)

Навчальна програма з предмету Анатомія людини (ЛС)

Навчальна програма з предмету Фізіологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Патоморфологія та патофізіологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Фармакологія та медична рецептура (ЛС)

Навчальна програма з предмету Медична хімія (ЛС)Навчальна програма з предмету Мікробіологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи екології та профілактичної медицини (ЛС)

Навчальна програма з предмету Медична біологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи біологічної фізики та медична апаратура (ЛС)

Навчальна програма з предмету Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (ЛС)

Навчальна програма з предмету Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка (ЛС)

Навчальна програма з предмету Внутрішня медицина (ЛС)

Навчальна програма з предмету Хірургія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Педіатрія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Акушерство (ЛС)

Навчальна програма з предмету Гінекологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Стоматологічні захворювання (ЛС)

Навчальна програма з предмету Дерматологія та венерологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Інфектологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Анестезіологія та реаніматологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Оториноларингологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Офтальмологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Неврологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Психіатрія та наркологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Медична та соціальна реабілітація (ЛС)

Навчальна програма з предмету Сімейна медицина (ЛС)

Навчальна програма з предмету Онкологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина (ЛС)

Навчальна програма з предмету Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї (ЛС)

Навчальна програма з предмету Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій (ЛС)

Навчальна програма з предмету Епідеміологія (ЛС)

Навчальна програма з предмету Невідкладні стани у внутрішній медицині (ЛС)

Навчальна програма з предмету Невідкладні стани в хірургії (ЛС)

Навчальна програма з предмету Невідкладні стани в педіатрії (ЛС)

Навчальна програма з предмету Невідкладні стани в акушерстві та гінекології (ЛС)

Наскрізна навчальна програма практики (ЛС)

Навчальна програма з предмету Основи філософських знань (СС)

Навчальна програма з предмету Культурологія (СС)

Навчальна програма з предмету Українська мова (за професійним спрямуванням) (СС)

Навчальна програма з предмету Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Англійська мава. Французька мова (СС)

Навчальна програма з предмету Історія медицини та медсестринства (СС)

Навчальна програма з предмету Основи медсестринства (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство у внутрішній медицині (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в хірургії (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в педіатрії (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в акушерстві (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в гінекології (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в інфектології (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в офтальмології (СС)

 

Навчальна програма з предмету Основи правознавства (СС)

Навчальна програма з предмету Соціологія (СС)

Навчальна програма з предмету Основи економічної теорії (СС)

Навчальна програма з предмету Основи латинської мови з медичною термінологією (СС)

Навчальна програма з предмету Основи психології та міжособове спілкування (СС)

Навчальна програма з предмету Основи медичної інформатики (СС)

Навчальна програма з предмету Анатомія людини (СС)

Навчальна програма з предмету Фізіологія (СС)

Навчальна програма з предмету Патоморфологія та патофізіологія (СС)

Навчальна програма з предмету Фармакологія та медична рецептура (СС)

Навчальна програма з предмету Медична хімія (СС)

Навчальна програма з предмету Мікробіологія (СС)

Навчальна програма з предмету Основи екології та профілактичної медицини (СС)

Навчальна програма з предмету Медична біологія (СС)

Навчальна програма з предмету Основи біологічної фізики та медична апаратура (СС)

Навчальна програма з предмету Ріст і розвиток людини (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в оториноларингології (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в онкології (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в дерматології та венерології (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в сімейній медицині (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в неврології (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринство в психіатрії і наркології (СС)

Навчальна програма з предмету Громадське здоров’я та громадське медсестринство (СС)

Навчальна програма з предмету Медсестринська етика і деонтологія (СС)

Навчальна програма з предмету Медична та соціальна реабілітація (СС)

Навчальна програма з предмету Анестезіологія та реаніматологія (СС)

Навчальна програма з предмету Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій (СС)

Навчальна програма з Виробничоъ практики (СС)

Навчальна програма з переддипломної практики (СС)

Тематичний план і програма курсів удосконалення викладачів (СС)

Медсестринство в паліативній та хоспісній допомозі (Програма циклу спеціалізації) (СС)

Медсестринство в паліативній та хоспісній допомозі (Програма теоретичного удосконалення) (СС)

Навчальна програма з предмету Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї (СС)