ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА РАДА В КВНЗ « ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» ДОР»

09.11.2017 р. в Павлоградському  медичному коледжі  відбулася обласна методична рада з теми: «Педагогічна майстерність та професійна компетентність викладача коледжу – запорука продуктивного навчання пацієнта та його родини»

Мета обласної наради – теоретично та практично обґрунтувати модель формування комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників.

Комунікативна компетентність – є одним із основних показників якісної підготовки фахівця в будь-якій сфері. В медичній професії особливо необхідна комунікативна компетентність в основі якої лежить постійне спілкування медичного працівника з пацієнтом, його родичам та колегами.

Використання активних методів навчання, нестандартних форм проведення занять та позааудиторної роботи створюють умови для формування комунікативних навиків студентів.

Своїм досвідом роботи по цьому питанню поділилася адміністрація коледжу та голови циклових комісій, якими була продемонстрована змістовна та цікава презентація.

Учасники методичної ради – представники від кожного медичного закладу, мали спільну думку про необхідність формування у студентів уміння спілкуватися на достатньому професійному та соціальному рівні з пацієнтами, їх родичами та колегами.

Яскравою сторінкою в програмі методичної ради був відкритий обласний  урок  з дисципліни «Внутрішня медицина» на тему: «Захворювання органів дихання (туберкульоз легень)», проведений викладачем вищої категорії Іванченко Н.О.

Урок пройшов на високому методичному та науковому рівні  і був насичений різними інноваційними елементами і прийомами.

 Обласна методична рада рекомендує:

  1. В навчальних закладах регіону посилити увагу по питанню формування комунікативної компетентності студентів з урахуванням пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонізації взаємовідносин у колективі на основі навчально-виховних цілей.
  2. Пропагувати досвід кращих педагогічних колективів з питань комунікативних компетентностей студентів – майбутніх медичних працівників.
  3. Продовжувати використання нестандартних форм проведення занять з метою підвищення професійної майстерності та вихованню загальнолюдських цінностей.