ОБ’ЄКТОВЕ ТРЕНУВАННЯ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗА ТЕМОЮ «ДІЇ КЕРІВНИЦТВА, ФОРМУВАНЬ ЦЗ, ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ПАВЛОГРАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ ВИНИКНЕННІ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ (ПОЖЕЖА В УЧБОВОМУ КОРПУСІ)».

В Павлоградському медичному коледжі 18 квітня 2018 року організовано та проведено об’єктове тренування з цивільного захисту за темою «Дії керівництва, формувань ЦЗ, працівників та студентів  Павлоградського медичного коледжу при  виникненні та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (пожежа в учбовому корпусі)».

На об’єктове тренування залучались керівний склад, евакуаційна комісія, комісія з надзвичайних ситуацій, формування цивільного захисту коледжу, робітники та студенти коледжу.

Безпосереднє керівництво тренуванням здійснював в. о. директора – начальник цивільного захисту Демиденко В.І., який своєчасно визначив і поставив завдання керівному складу та формуванням цивільного захисту, на основі даних штабу керівництва оцінив обстановку, заслухав пропозиції посадових осіб та прийняв рішення  по кожній конкретній ситуації, здійснював керівництво і контроль за роботою органів управління цивільного захисту  (штабу керівництва та комісії з надзвичайних ситуацій), формувань цивільного захисту коледжу.

Провідний фахівець з питань цивільного захисту – начальник штабу керівництва тренування Галанов О.Ю. особисто здійснив контроль за діями по оповіщенню робітників та студентів коледжу, довів до них сигнали та розпорядження, здійснив керівництво штабом по підготовці документів та проведення тренування.

Заступник директора з виховної роботи – голова евакуаційної комісії Семидоліна С.Г. в ході тренування провела засідання комісії, на якому визначались основні заходи та дії на випадок евакуації персоналу та студентів коледжу в безпечне місце, довела рішення комісії до виконавців та керівників структурних підрозділів, безпосередньо організовувала та проводила заходи по евакуації персоналу та студентів в визначене безпечне місце

Заступник директора з АГР – голова комісії з надзвичайних ситуацій Францева Л.А. безпосередньо здійснювала керівництво по матеріальному забезпеченню формувань цивільного захисту , діями протипожежної ланки та санітарного посту.

 

Майстер виробничого навчання Павлоградських курсів 2 категорії Скоблюк С.Т. в підготовчий період здійснив методичний супровід та під час проведення практичних заходів на тренуванні був посередником.

Під час проведення тренування працівники та студенти коледжу отримали необхідні практичні навички у разі загрози або виникнення пожежі, удосконалили знання з правил протипожежної безпеки, використання засобів пожежогасіння та евакуації.

Рівень підготовки студентів та працівників, їх дії в умовах надзвичайної ситуації та по ввідним, укомплектованості засобами захисту, якості розроблених документів об’єктового тренування з  цивільного захисту, керівництво коледжу оцінює – «ДОБРЕ».