Методичний кабiнет

Методичний кабінет є координуючим центром методичної роботи, яка в сучасних умовах розвитку освіти, набуває особливо виняткового значення, головна мета її – не лише надання допомоги викладачам, а й активізація творчого потенціалу кожного викладача.

Відбувається реформування медичної освіти, запроваджуються такі інновації, які дозволяють викладачу і студенту розвинути свої творчі здібності, зробити сумісну працю цікавою і плодотворною. Традиційне навчання втратило актуальність, воно не може задовольнити  інформаційний простір, який мають студенти.   Педагогіка пропонує нетрадиційні форми та методи, а це не лише передавання молодій людині знання майбутньої професії, а й виховання творчої особистості, формування в неї моральних та загальнолюдських цінностей.

Педагогічний колектив Павлоградського медичного коледжу,  розуміє важливість введення нових форм і методів навчання і використовує це в своїй повсякденній роботі.

На сайті  висвітлені матеріали досвіду роботи викладачів коледжу: методичні розробки, сценарії відкритих заходів, матеріали доаудиторної самостійної роботи студентів, контролюючий матеріал, посібники по предметам, інформаційно-методичні збірники « На рівні сучасних вимог».