Комунальний вищий навчальний заклад

«Павлоградський медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

КЛІНІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН

2017-2018 н.р.

ГОЛОВА КОМІСІЇ – Шевченко О.Г.

1

Шевченко О.Г.

Вища категорія

 

Викладач медсестринства в отоларингології, анестезіології та реаніматології,

2

 

Ободовський С.В.

 

Перша категорія

Викладач військово – медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.

3

Семененко О.В.

 

Спеціаліст

Викладач медсестринства в інфектології, епідеміології

4

Бойко І.В.

Вища категорія

Викладач дерматології та венерології, основ екології та проф.. медицини, м/с дерматології та венерології

5

Комаров Є.О.

Перша категорія

Викладач медсестринства

в неврології, психіатрії

6

Демиденко В.І.

Друга категорія

Викладач медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

7

Борисенко В.В.

Вища категорія

Викладач медсестринства в хірургії

8

Маслова О.В.

 

Спеціаліст

Викладач медсестринства в хірургії

9

Юрченко Яна Григорівна

 

Спеціаліст

Викладач екології та профмедицини

10

Демчук Раїса Анатоліївна

 

Спеціаліст

Викладач неврології та психіатрії

11

Семидоліна С.Г.

Перша категорія

Викладач безпеки життєдіяльності

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

Педіатрії, акушерства та гінекології

2017-2018 н.р.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ – СИЧ Н.В.

 

1

Сич Н.В.

Вища категорія

 

Викладач медсестринства в акушерстві та  гінекології

2

Маловик Л.І.

Перша категорія

Викладач педіатрії

3

Куриленко Н.М.

Друга категорія

Викладач медсестринства в педіатрії

4

Нікульцева Н.О.

Перша категорія

 

Викладач медсестринства в офтальмології

5

Сузімова В.В.

Вища категорія

Викладач медичної та соціальної реабілітації

6

Дзензура Н.І.

Друга категорія

 

 

Викладач медсестринства в онкології, репродуктивного здоров’я

 

 

 

7

Кулікова Т.В.

Вища категорія

Викладач медсестринства у внутрішній медицині

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

 

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

2017-2018 н.р.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ  – ВЛАСЮК Г.М.

1

Власюк Г.М.

Вища категорія, викладач – методист

Викладач фармакології та мед.рецептури

2

Альошина К.І.

Вища категорія, викладач – методист

Викладач основ

латинської мови з мед термінологією, фізичної та колоїдної хімії

3

Бобрик О.В.

Перша категорія

Викладач мікробіології, фізіології

4

Дворниченко В.Ч.

Вища категорія

Викладач патоморфології та патофізіології

5

Дика Н.П.

Вища  категорія

Викладач медичної хімії

6

Дорошенко І.В

Вища категорія викладач-методист

Викладач

анатомії людини

7

Кобзар Н.І.

Перша категорія

Викладач основ загальної та медичної психології

8

Липовецька І. В.

Вища категорія

Викладач фізіології

9

Пригара Ж.В.

Вища категорія

Викладач мед. Інформатики, біофізики та мед.апаратури

10

Рогоза С.І.

Вища  категорія

викладач-методист

Викладач мед.біології, мікробіології

11

Семидоліна С.Г.

Друга категорія

Викладач безпеки життєдіяльності

12

Роменська В.М.

Перша категорія

Викладач основ загальної та медичної психології

13

Гаврилова Е.В.

Перша категорія

Викладач біології

14

Пилипенко П.Г.

Вища категорія

Викладач фізики

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

основ медсестринства

2017-2018 н.р.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ – ІВАНЧЕНКО Н.О.

 

1

Іванченко Н.О.

Вища  категорія

Викладач медсестринства у внутрішній медицини

2

Прищепа О.П.

Вища категорія

Викладач догляду за хворими та ММТ

3

Бурякова Н. П.

Перша категорія

Викладач

основ медсестринства,

росту та розвитку людини

 

4

Формальнова Ю.М.

Спеціаліст

Викладач

основ медсестринства

 

 

5

 

 

Шмідт Ю.М.

 

 

Вища  категорія

 

Викладач основ медсестринства, основ психології та між особового спілкування

 

 

 

6

Іванова Л.О.

Перша категорія

Викладач

внутрішньої медицини

 

 

7

Марчук Н.Г.

Вища категорія

Викладач медсестринства

у внутрішній медицині

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

 

ГУМАНІТАРНИХ ТА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

2017-2018 н.р.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ – Ярошенко Г.Є.

1

Ярошенко А.Є.

Вища категорія

Викладач іноземної мови (за профспрямуванням)

2

Жукова Н.А.

Вища категорія, викладач-методист

Викладач фізичного виховання

3

Поставний О.М.

Друга категорія

Викладач фізичного виховання

4

Козаченко Т.І.

Вища категорія, викладач  - методист

Викладач історії України,   соціології та медичної соціології

5

Щербина К.Г.

Перша категорія

Викладач іноземної  мови (за проф. спрямуванням), основ латинської мови з медичною термінологією

6

Мартиненко О.Л.

Вища, викладач-методист

Викладач основ філософських знань, культурології

7

Чумак І.А.

Друга категорія

Викладач

української   мови

(за проф.. спрямуванням)

8

Буденко О.І.

Перша категорія

Викладач фізичного виховання

9

Новік В.М.

Друга категорія

Викладач основ правознавства

10

Дольська Ю.П.

Друга категорія

Викладач фізичного виховання

11

Кафеджі Г.А.

Спеціаліст

Викладач української мови

12

Марчук Ю.М.

Спеціаліст

Викладач іноземної мови

 

ГОЛОВИ

ЦИКЛОВИХ  КОМІСІЙ

 

2017-2018 н.р.

 

 

1

Ярошенко А.Є.

Вища категорія

Викладач іноземної мови (за профспрямуванням)

2

Власюк Г.М.

 

 

Вища категорія, викладач – методист

Викладач фармакології та медрецептури

3

Іванченко Н.О.

Вища категорія

 

 

Викладач медсестринства

у внутрішній медицині, внутрішньої медицини

4

Шевченко О.Г.

Вища категорія

 

 

Викладач медсестринства в отоларингології, анестезіології та реаніматології,

5

Сич Н.В.

Вища категорія

 

 

Викладач медсестринства в акушерстві та  гінекології