ВИДИ ІНТЕЛЕКТУ

Як правило, кажучи про інтелект, мають на увазі розумовий . “Він розумний?”і “Як у нього з інтелектом?” – однкакові  питання. Але зводити інтелектуальний потенціал до розумового інтелекту неправильно: існують різні види інтелекту, або – для різних ситуацій потрібно своя різновидність інтелекту.

В першу чергу, це життєвий інтелект, розумовий інтелект, емоційний інтелект. Іноді виділяють крім цього вербальний, музичний, просторовий і тілесно-кінестетичний інтелект.

Життєвий інтелект – здатність швидко міркувати в навчанні і за життя, пристосовуватися до різних життєвих обставин. Приблизно те ж, що здоровий глузд, розсудливість.

Розумовий інтелект – вміння усвідомлено оперувати наявними знаннями, використовувати свої знання для вирішення завдань, пов’язаних з предметною сферою і знаками.

Життєвий плюс розумовий інтелект - кмітливість.

Емоційний інтелект - здатність ефективно розбиратися в емоційній сфері людського життя: розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин, використовувати свої емоції для вирішення завдань, пов’язаних з відносинами та мотивацією.

На заняттях «Школи Лідерів» Ми опановуємо і розвиваємо всі види інтелекту!!! Це і цікаво і корисно)))

Дякую групі Лідерів за продуктивну співпрацю!!!

Коли навчишся розуміти свої емоції і емоції інших людей можливо “швидко скласти символ” наших почуттів – хоча це і не просто)))