Пізнаємо самого себе

Той, хто відповів собі на питання: «навіщо жити?», -

зможе витримати майже любу відповідь на питання: «Як жити?».                                                                                                                                Ф.Ніцше

Що може бути цікавішим, ніж пізнання самого себе?

Краще пізнати себе, свої сильні сторони, подолати невпевненість, найбільш успішно і повно реалізувати себе в спілкуванні та житті, навчитися планувати майбутнє, оволодіти вмінням самосприйняття і сприйняття інших. Можна зобразити свої якості у вигляді символів, малюнків, зробити емблему своєї особистості. В ній ви символічно покажите те, що в вас найголовніше: якісь якості, властивості характеру. А можна взагалі намалювати характер!!!

Багато чого можно пізнати під час індивідуальних консульацій та групових розвивальних занять в кабінеті практичного психолога.

Колись давно Сократ висловив таку думку: «Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой» – так давайте ПОЗНАВАТЬ!!!

Конфіденційність всього, що відбувається в групі, або індивідуально, гарантовано.